Strona używa plików cookies więcej

Biblioteka Uniwersytecka

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

  • historia i zabytki Dolnego Śląska
  • dziedzictwo kulturowe i zasoby kulturalne regionu
  • sztuka średniowieczna na ziemiach polskich
  • stare druki z terenu Śląska i Łużyc
  • ikonografia śląska
  • rękopisy z bibliotek krajów Europy Środkowej i Wschodniej
  • rękopisy muzyczne pochodzące z bibliotek europejskich
  • katalogowanie Wratislavianów (druków dotyczących Wrocławia i/lub wydawanych we Wrocławiu)​