Strona używa plików cookies więcej

INSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO

 • paleogeografia i procesy geomorfologiczne południowo-zachodniej Polski
 • modelowanie jakości powietrza i transportu zanieczyszczeń
 • systemy prognozowania hydrologicznego
 • bezzałogowe lotnicze obserwacje Ziemi
 • badania dendrochronologiczne
 • badania krajobrazowe
 • klimatologia lokalna oraz geoekosystemów górskich i polarnych
 • wielopłaszczyznowe badania Sudetów
 • ochrona środowiska oraz jej aspekty klimatologiczne i meteorologiczne
 • badania nad bioklimatem obszarów zurbanizowanych
 • problemy współczesnej geografii społecznej i demografii
 • walory krajobrazowe Polski jako podstawa gospodarki przestrzennej
 • uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej
 • geografia regionalna Dolnego Śląska, Polski, Europy i świata
 • procesy integracji europejskiej na Dolnym Śląsku, procesy migracyjne
 • kartografia teoretyczna i stosowana w dobie systemów informatycznych​

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

 • petrologia, mineralogia i geochemia Sudetów
 • petrologia i dynamika płaszcza oraz dolnej skorupy Ziemi na obszarze Polski
 • dynamika procesów geologicznych
 • stratygrafia i paleogeografia paleozoiku i mezozoiku oraz paleoekologia kenozoiku w Sudetach
 • surowce mineralne i kopaliny południowo-zachodniej Polski
 • warunki hydrogeologiczne i ochrona wód podziemnych
 • procesy ewolucji geologicznej Sudetów i obszarów przyległych
 • geochemia, mineralogia i petrologia wybranych utworów naturalnych i antropogenicznych
 • zastosowanie metod fizyki minerałów w problematyce mineralogicznej i gemmologicznej ​