Strona używa plików cookies więcej

CASUS

W terminie 11 – 15 lipca 2022 w Auli Leopoldina oraz w Wyndham Wrocław Old Town Hotel pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki odbyła się konferencja UWr-CASUS-HZDR International Conference on Advanced Systems Research – CASUSCON, zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Uniwersytetem Medycznym imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR). Rozpoczęcie konferencji poprzedziło spotkanie uczestników w Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, w którym uczestniczył  m. in. Minister Wojciech Murdzek oraz Minister ds. nauki Saksonii Sebastian Gemkow, którzy wyrazili jednoznaczne wsparcie dla rozwoju i intensyfikacji kontaktów naukowych między sąsiadującymi regionami.

Żywe zainteresowanie współpracą pomiędzy Dolnym Śląskiem i Saksonią wyrazili zaproszeni goście – Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego i Tomasz Janoś, Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Konferencja była podsumowaniem dwuletnich kontaktów i pracy grupy osób, którym przewodniczyli prof. Eugeniusz Zych z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Sebastian Schmidt, Dyrektor ds. nauki HZDR. Spotkanie, pierwsze po pandemii, miało na celu nawiązanie, zacieśnienie i wzmocnienie kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi grupami badawczymi z regionu Dolnego Śląska i Saksonii oraz stworzenie bazy do zinstytucjonalizowania tej współpracy. Świetna organizacja i aktywny udział naukowców
z obydwu regionów pozwoliły na nawiązanie licznych nowych kontaktów i wypracowanie pomysłów na ich rozwój w najbliższej przyszłości. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że widzą wielkie możliwości intensyfikacji prowadzonych badań i istotnego podniesienia ich jakości, dzięki synergicznej współpracy między partnerami z obydwu regionów. Przeprowadzono również ważne dyskusje na temat rozwoju wspólnych projektów. Istotna ich część dotyczyła możliwych sposobów finansowania ścisłej współpracy ośrodków naukowych Dolnego Śląska
i Saksonii.

Zamierzamy dalej wzmacniać partnerstwo między zaangażowanymi instytucjami i będziemy systematycznie informować o naszych przyszłych działaniach i rodzących się możliwościach współpracy. Liczymy na rosnące zainteresowanie naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego tym partnerstwem.

Wszystkim uczestnikom i Komitetowi Organizacyjnego składam najszczersze podziękowania za wspaniałą pracę.

prof. dr hab. Eugeniusz Zych

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://casuscon.uwr.edu.pl/