Strona używa plików cookies więcej

W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. Instytut Filologii Polskiej zaprasza na konferencję POJĘCIE – KATEGORIA – SŁOWO W TEORII I PRAKTYCE

Rejestracja uczestników konferencji rozpocznie się 5 kwietnia o 8.30. O godzinie 8.45 w s. Nehringa obrady otworzy dyrektor Instytutu Filologii Polskiej dr. hab. prof. UWr Paweł Kaczyński.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załącznikach na dole strony.

KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. Alicja Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, Instytut Języka Polskiego UŚ
Prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski, Instytut Filologii Angielskiej UWr
Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, Instytut Filologii Polskiej UAM
Prof. dr hab. Mirosław Bańko, Instytut Języka Polskiego UW
Prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Prof. dr Hab. Elżbieta Sękowska, Instytut Polonistyki Stosowanej UW
Prof. dr hab. Ryszard Tokarski, Instytut Filologii Polskiej UMCS
Prof. dr hab. Aldona Skudrzyk, Instytut Języka Polskiego UŚ
Dr hab. Waldemar Żarski, prof. Uwr , Instytut Filologii Polskiej UWr
Dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uwr , Instytut Filologii Polskiej UWr
Dr hab. Magdalena Pastuch, prof. Uś, Instytut Języka Polskiego UŚ
Dr hab. Maria Krauz, prof. UR, Instytut Polonistyki I Dziennikarstwa UR
Dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. Uw, Instytut Komunikacji Specjalistycznej I Interkulturowej UW
Dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Instytut Języka Polskiego UW
Dr hab. Katarzyna Kłosińska, Instytut Języka Polskiego UW

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr hab. Waldemar Żarski, prof. Uwr – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, tel.: 71 375 25 58, e-mail: waldemar.zarski@uwr.edu.pl
Mgr Adam Dombrowski – Sekretarz Konferencji, tel.: 662 320 029, e-mail: adam.dombrowski@uwr.edu.pl
Mgr Maria Rudnicka, Uwr
Mgr Anna Śliwicka, Uwr
Mgr Natalia Dobrzeniecka, Uwr