Strona używa plików cookies więcej

Zapraszamy 28 maja 2021 roku o godz. 16.00 na wykład prof. Grzegorza Drożdża „Punkt widzenia i punkt odniesienia jako percepcyjne podstawy konstrukcji temporalnych i aspektualnych w języku angielskim”.

Prof. Grzegorz Drożdż z Uniwersytetu Śląskiego jest językoznawcą kognitywnym, którego zainteresowania badawcze dotyczą gramatyki języka angielskiego, takich jak policzalność i niepoliczalność rzeczownika czy opis konstrukcji temporalnych i aspektowych, a także języka figuratywnego: metafory i metonimii. Jego najważniejsza praca to „The Puzzle of Un(Countability) in English. A Study in Cognitive Grammar” z roku 2017. Wykład, jaki przedstawi w Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją, będzie dotyczył percepcyjnych podstaw angielskich konstrukcji temporalnych i aspektowych. Spotkanie rozpocznie się 28 maja o godz. 16.00 na platformie Teams (link).

Abstrakt wystąpienia można pobrać poniżej.

Punkt widzenia i punkt odniesienia jako percepcyjne podstawy konstrukcji temporalnych i aspektualnych w języku angielskim

  1. Punkt-widzenia-i-punkt-odniesienia-jako-percepcyjne-podstawy-konstrukcji-temporalnych-i-aspektualnych-w-języku-angielskim PDF 92 KB