Strona używa plików cookies więcej

Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego

Witamy na stronie projektu „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”, który jest realizowany w okresie 11.01.2021-10.01.2025 w ramach konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych (kierownik: dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki, Instytut Socjologii), zaś partnerem Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierownik: dr Jan Czarzasty, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: nr umowy UMO-2020/37/B/HS6/00479.

UWr + SGH + NCN