Strona używa plików cookies więcej

Pomagamy! / Studenci / Wydarzenia

Defibrylatory w budynkach UWr

W naszej uczelni wdrożono projekt powszechnego dostępu do defibrylacji z użyciem automatycznego urządzenia typu AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator). Inicjatywą polską jest program „Ratuj z sercem”. Dział Spraw Obronnych w tym roku realizując projekt #Bezpiecznie UWr z hasłem: „UWr uczelnią bezpiecznego serca”, wyposażył w defibrylatory  Wydziały; Prawa, Administracji i Ekonomii, Biotechnologii, Chemii, Filologii, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki, Biologii, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauki o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Ogród Botaniczny, Arboretum Wojsławice, Domy Studenckie „Kredka”, „Dwudziestolatka”.cWcześniej defibrylatory posiadały: Gmach Główny UWr, Wydział Nauk Społecznych i Biblioteka Uniwersytecka.

AED to Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator). Urządzenie, które analizuje rytm pracy serca poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. Jest to urządzenie automatyczne, które może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego.

Niewątpliwie najważniejszym argumentem przemawiającym za inwestowaniem w automatyczne defibrylatory zewnętrzne jest fakt, że każdy defibrylator ratuje życie.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest jedną z głównych przyczyn umieralności we współczesnym świecie, a defibrylatory AED są kluczowym ogniwem łańcucha zabezpieczającego każdego z nas, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. W UWr, AED jest gwarantem jak najszybszej, jak najlepszej jakości pomocy. W przypadku zatrzymania krążenia, każda minuta, każda sekunda jest na wagę złota. Defibrylator serca, użyty w jak najkrótszym czasie, realnie zwiększa szansę na przeżycie osoby w nagłym zatrzymaniu krążenia. Urządzenie AED jest w stanie przywrócić normalny rytm serca oraz znacząco pomóc świadkowi zdarzenia w prowadzeniu akcji resuscytacyjnej.

Niebywale istotnym elementem rozszerzania sieci defibrylatorów AED jest edukacja społeczeństwa – szkolenia z zakresu obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego zmniejszają strach świadków zdarzenia przed użyciem defibrylatora serca. Pamiętajmy, że społeczeństwo wyszkolone w zakresie pierwszej pomocy to społeczeństwo bezpieczne. Zaangażowanie w Projekt AED niesie ze sobą same korzyści. Sieć automatycznych defibrylatorów w naszej uczelni równa się dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców, turystów, przejezdnych, niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdują. Defibrylatory serca oznakowane zielono-białymi ikonami, zauważalne w przestrzeni publicznej to informacja: „Tu jesteś bezpieczny, niezależnie od tego, co się wydarzy”. Automatyczny defibrylator zewnętrzny jest jak zapewnienie o tym, że w razie konieczności zostanie nam udzielona pomoc ale też, że my będziemy w stanie zapewnić najwyższą jej jakość osobie poszkodowanej.

Ogólnodostępne defibrylatory poprawiają jakość życia. Urządzenie AED jest łatwe w użyciu, intuicyjne i nawet osoba nieprzeszkolona jest w stanie poprowadzić skuteczną akcję ratunkową z defibrylatorem przy boku. Warto jednak postawić nacisk na edukację społeczeństwa wraz z zwiększaniem ilości defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej. To zapewni komfort psychiczny pomagającym. To, co znane, nie jest stresujące. Sprawmy więc, by defibrylator serca był czymś znajomym, pomocnym, pożądanym, budzącym poczucie bezpieczeństwa.

Kraje wysoko rozwinięte bez ustanku inwestują w rozszerzanie sieci defibrylatorów oraz edukację obywateli w zakresie udzielania pierwszej pomocy z ich użyciem. W krajach tych śmiertelność związana z nagłym zatrzymaniem krążenia jest znacząco niższa niż w Polsce. Dzięki AED możemy wspólnymi siłami zmienić tę ponurą statystykę. W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie warto postawić na postęp, zwłaszcza w przypadku dbałości o bezpieczeństwo.  Powszechnie dostępny automatyczny defibrylator zewnętrzny jest właśnie tym postępem.

Zjednoczeni w dążeniu do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszej społeczności akademickiej możemy zapobiec wielu tragediom, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, zwiększyć ich świadomość, by w końcu być przykładem społeczności, która nie boi się pomagać!

Podstawową i najważniejszą funkcją serca jest pompowanie krwi, która zasila wszelkie organy wewnętrzne oraz dotlenia mózg. Ustanie tego procesu, czyli nagłe zatrzymanie krążenia, może prowadzić do nieodwracalnych w skutkach zmian, a w konsekwencji do śmierci. Atakiem serca lub zawałem określa się zahamowanie przepływu krwi w tętnicach, które powoduje obumieranie fragmentów serca. Oba te stany są nagłe i wymagają natychmiastowej pomocy specjalistycznej.

Niezbędne jest wówczas podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), która może zwiększyć szansę na przeżycie nawet kilkukrotnie. W przypadku osoby dorosłej, polega ona na naprzemiennym wykonywaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechów, aż do przyjazdu karetki. W wielu miejscach jest dostępny zewnętrzny defibrylator AED, którego użycie w połączeniu z RKO znacznie zwiększa szansę osoby poszkodowanej na całkowity powrót do zdrowia.

W języku polskim skrót ten definiowany jest jako Automatyczny Elektroniczny Defibrylator. Jest to urządzenie w pełni zautomatyzowane, którego celem jest przywrócenie prawidłowej pracy serca. Defibrylator AED jest urządzeniem pomocnym przy wykonywaniu reanimacji w różnych warunkach. Sprzęt oddziałuje na organizm poprzez zamocowane na klatce piersiowej elektrody. Dokonują one analizy rytmu serca i pozwalają na ocenę zasadności zastosowania defibrylacji w konkretnym przypadku.

Urządzenie wywołuje reakcję mięśnia sercowego pod wpływem przekazywania prądu stałego o określonej wartości energii. Technologia wykorzystana w urządzeniu umożliwia rzetelną ocenę sytuacji (na podstawie analizy rytmu serca, dokonanej po przyłączeniu do ciała elektrod) i szybką, samodzielną reakcję sprzętu. Urządzenie informuje na wyświetlaczu, jakie postępowanie należy podjąć. Dzięki temu osoby bez kwalifikacji medycznych mogą przeprowadzić w bezpieczny sposób akcję ratunkową.

Użycie defibrylatora jest konieczne wówczas, gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, które bez udzielonej pomocy, przeważnie prowadzi do śmierci. Przyczyny jego wystąpienia mogą być różne, jednak niezależnie od nich, czas na uratowanie poszkodowanego to tylko kilkanaście minut. W przypadku m.in. migotania komór bądź częstoskurczu, konieczna jest defibrylacja. Wtedy niezbędne jest użycie zewnętrznego urządzenia AED, który przeanalizuje pracę serca i w razie potrzeby, doprowadzi do wyładowania elektrycznego.

Defibrylator AED wywołuje impuls elektryczny do 360 juli, dlatego konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy jego użytkowaniu.

Obecnie w Polsce defibrylatory AED nie należą do powszechnie użytkowanego sprzętu. Można je spotkać przede wszystkim na lotniskach, w hotelach oraz innych obiektach i miejscach o dużej ruchliwości. Jednak coraz więcej placówek, wdraża rozwiązania bezpieczeństwa zgodne z Programem Powszechnego Dostępu do Defibrylacji.

Staraniem inż. dypl. Marka Sielskiego kierownika Działu Spraw Obronnych, zakupiono z budżetu UWr 14 szt. defibrylatorów. Zostały one odpowiednio rozdysponowane a szkoleniem dotyczącym udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED zajmuje się ratownik, pan Marek Sielski z UWr. Istniejąca aplikacja pn:”Staying Alive”, której główną funkcją jest wskazanie, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator AED można pobrać na swój telefon komórkowy.

Dodane przez: Agata Sałamaj

4 sie 2021

ostatnia modyfikacja: 4 sie 2021