Strona używa plików cookies więcej

O tym, jak ważna jest dla nas kwestia jakości i doskonalenia kształcenia, świadczy fakt, że to właśnie ten temat uczyniliśmy jednym z najbardziej istotnych punktów ,,Strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2030″. Opierając się na powstałym i rozwijanym od 2011 roku Uczelnianym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia oraz na zaleceniach Europejskiej Sieci Współpracy na rzecz Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA), opracowaliśmy standardy obowiązujące zarówno na poziomie konkretnych wydziałów, jak na poziomie całej uczelni.

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia to w szczególności:

  • podnoszenie rangi nauczania i budowanie etosu nauczyciela akademickiego,
  • dostosowywanie oferty dydaktycznej do aktualnych potrzeb w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów, a przez to i podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Uniwersytetu na rynku edukacyjnym.
 
U
Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia
 
P
Prawo UKJK
 
P
Polska Komisja Akredytacyjna
 
K
Kontakt