Strona używa plików cookies więcej

Wrocław to miasto spotkań z kulturą i nauką. Korzystając z możliwości tego niezwykłego miejsca, chcemy stworzyć studentom szerokie możliwości rozwoju i wychodzimy poza mury Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. Wspólnie z Fundacją Uniwersytet Dzieci organizujemy warsztaty dla najmłodszych, dzięki Fundacji Matematyków Wrocławskich dbamy o uzdolnioną młodzież i pokazujemy swoje skarby w trakcie Nocy Muzeów, a wspólnie z kinem Nowe Horyzonty realizujemy nowatorskie projekty.

Na kolejne semestry Akademii Filmowej – Historii Kina Światowego i Akademii Polskiego Filmu zapisują się nowe roczniki studentów naszej uczelni. UWr uznaje te zajęcia za przedmioty ponadprogramowe lub fakultatywne i honoruje je punktami ECTS. Opiekunem naukowym obu akademii jest dr Małgorzata Kozubek z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Na zajęciach studenci spotykają się ze znawcami polskiej i światowej kinematografii, którzy najpierw przedstawiają i analizują wybrane zagadnienia, a potem zapraszają na seanse filmowe.

Raz do roku, w magiczną Noc Muzeów, dla wszystkich miłośników sztuki otwierają się trzy uniwersyteckie muzea:  Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Mineralogiczne oraz Muzeum Geologiczne. Wśród najciekawszych atrakcji znajdują się warsztaty dla dzieci, giełda minerałów, skał, skamieniałości i meteorytów, pokazy cięcia kamieni ozdobnych, a w Muzeum Geologicznym dzieci mogą wykonać odlewy skamieniałości zwierząt, jakie żyły na Ziemi miliony lat temu. Miłośnicy sztuki mają okazję obejrzeć freski w Oratorium Marianum i dowiedzieć się, jak one powstawały.

Od 2007 roku prężnie działa Fundacja Matematyków Wrocławskich. Fundatorem jest prof. Tomasz Rolski z Instytutu Matematycznego UWr. Fundacja przyznaje stypendia utalentowanym uczniom szkól średnich, studentom nauk matematycznych i młodym pracownikom naukowym w dziedzinie matematyki. Członkowie fundacji wspierają kółka matematyczne i szkolą nauczycieli. Chętni uczniowie mogą też wyjeżdżać na obozy naukowe i brać udział w konkursach matematycznych.

Największą frajdą dla najmłodszych jest Uniwersytet Dzieci. To najstarsza tego typu Inicjatywa w Polsce. We Wrocławiu najwięcej zajęć odbywa się na naszej uczelni. Nauka podzielona jest na cztery kierunki: Odkrywanie (6-7 lat), Inspiracje (8-9 lat), Tematy (10-11 lat), Mistrz i Uczeń (12-14 lat). Dzieci dowiadują się m.in., jak przenieść Ziemię na kartkę papieru, jak pracuje nowoczesna fabryka i dlaczego kursy walut raz rosną a raz spadają. Wykłady i warsztaty pomagają im odkryć i zrozumieć świat. Mali studenci sami pracują jak naukowcy – stawiają hipotezy i sprawdzając je, dochodzą do odpowiedzi na swoje pytania. We Wrocławiu na zajęcia chodzi 1400 dzieci.

Fot. Rosmarie Voegtli/Flickr/CC BY 2.0