Strona używa plików cookies więcej

Profesorowie nominowani w 2022 roku

Na tej stronie prezentujemy nazwiska i sylwetki profesorów nominowanych w 2022 roku:

  • prof. dr hab. Sławomir Bobowski
  • prof. dr hab. Anna Brytek-Matera
  • prof. dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska
  • prof. dr hab. Anna Pacześniak
  • prof. dr hab. Jerzy Sokolnicki
  • prof. dr hab. Janusz Wysoczański
 
Prof. dr hab. Anna Pacześniak
 
Prof. dr hab. Joanna Wojdon
 
prof. dr hab. Anna Brytek-Matera
 
prof. dr hab. Jerzy Sokolnicki
 
prof. dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska
 
prof. dr hab. Janusz Wysoczański