Strona używa plików cookies więcej

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2021 – 27.02.2022

Uroczysta Inauguracja – 01.10.2021

Okres zajęć dydaktycznych – 06.10.2021 – 07.02.2022*
* w środę 05.01.2022 – przeprowadzone będą zajęcia czwartkowe

Dni rektorskie – 04.10.2021 (dzień adaptacyjny)
– 05.10.2021 (dzień adaptacyjny)
– 02.11.2021
– 12.11.2021
– 15.11.2021 (Święto Uniwersytetu)

przerwa świąteczna – 22.12.2021 – 02.01.2022

Sesja egzaminacyjna – 08.02.2022 – 20.02.2022

Sesja poprawkowa – 21.02.2022 – 27.02.2022

SEMESTR LETNI
28.02.2022 – 30.09.2022

Okres zajęć dydaktycznych – 28.02.2022 – 26.06.2022

Dni rektorskie – 02.05.2022
– 12.05.2022 (Juwenalia)
– 15.06.2022
– 17.06.2022

przerwa świąteczna – 15.04.2022 – 20.04.2022

Sesja egzaminacyjna – 27.06.2022 – 10.07.2022

Sesja poprawkowa – 01.09.2022 – 12.09.2022

przerwa semestralna (letnia) – 11.07.2022 – 31.08.2022
– 13.09.2022 – 30.09.2022

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2022 – 21.02.2023

Uroczysta Inauguracja – 03.10.2022

Okres zajęć dydaktycznych – 06.10.2022 – 07.02.2023*

dni rektorskie
– 04.10.2022 (dzień adaptacyjny)
– 05.10.2022 (dzień adaptacyjny)
– 31.10.2022
– 02.11.2022
– 15.11.2022 (Święto Uniwersytetu)

przerwa świąteczna – 22.12.2022 – 02.01.2023

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego – 08.02.2023 – 21.02.2023

*10.11.2022 w czwartek – przeprowadzone będą zajęcia piątkowe

SEMESTR LETNI
22.02.2023-30.09.2023

Okres zajęć dydaktycznych – 22.02.2023 – 20.06.2023*

Sesja poprawkowa semestru zimowego – 22.02.2023 – 28.02.2023

dni rektorskie
– 02.05.2023
– 19.05.2023 (Juwenalia)
– 09.06.2023

przerwa świąteczna – 06.04.2023 – 11.04.2023

Sesja egzaminacyjna semestru letniego – 21.06.2023 – 04.07.2023
Sesja poprawkowa semestru letniego – 01.09.2023 -12.09.2023

Przerwa semestralna (letnia)
– 05.07.2023 – 31.08.2023
– 13.09.2023 – 30.09.2023

* 07.06.2023 w środę – przeprowadzone będą zajęcia piątkowe.
§ 2.Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania oraz Prorektorowi ds. studenckich.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.