Strona używa plików cookies więcej

Polityka prywatności

I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w serwisach Uniwersytetu Wrocławskiego

 1. Uniwersytet Wrocławski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności, w tym prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe Uczelni.
 2. Uniwersytet Wrocławski ma siedzibę przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław i jest administratorem danych, w rozumieniu RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami.
 3. W Uczelni powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl.
 4. Jeśli podczas korzystania z naszych serwisów, gromadzone są jakiekolwiek dane, które uznać można za dane osobowe, przestrzegamy zasad wskazanych przez RODO oraz inne przepisy. W szczególności dbamy, aby:
 • przetwarzane odbywało zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, a pozyskiwaniu danych przyświecały konkretne, uzasadnione cele;
 • gromadzić jedynie niezbędne i prawidłowe dane i tylko na taki czas jak to jest konieczne;
 • przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny, oparty na ocenie ryzyka.
 • W razie konieczności musimy wykazać przed organem nadzoru, że działamy w tym względzie prawidłowo.
 1. Twoje dane mogą być przekazywane jedynie osobom upoważnionym, sprawdzonym podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 2. Dbamy o to by każda osoba działająca z upoważnienia Uczelni i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na polecenie Uczelni.
 3. Uniwersytet Wrocławski czyni wszelkie starania, aby Twoje prawa odnoszące się do przetwarzania danych osobowych były właściwie spełniane. W szczególności dbamy, aby:
 • komunikacja odbywała się w sposób przejrzysty;
 • udzielane były właściwe informacje i dostęp do danych osobowych;
 • wypełniane były żądania do których masz prawo, w tym sprostowania i usuwania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Czynimy wszelkie starania, aby wykonać dobrze pozostałe obowiązki przewidziane w RODO i innych przepisach dotyczących ochrony danych, nie mniej masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Informacje o plikach cookie w serwisach Uniwersytetu Wrocławskiego.

 1. Dane prywatne na temat użytkowników nie są rozpowszechniane i przekazywane innym podmiotom.
 2. Podczas odwiedzin naszej witryny mogą być zapisywane pliki cookie, które zawierają między innymi: Twój numer IP, nazwę sieciową Twojego, Twojego dostawcę Internetu, Twój sposób poruszania się po naszej witrynie (np. jakie zakładki otwierasz), nazwę przeglądarki z której korzystasz.
 3. Pliki cookie możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki. Uniemożliwi to zalogowanie się do strony, gdyż funkcjonalność ta wymaga działających ciasteczek.
 4. Liczba odwiedzin na naszej stronie internetowej jest monitorowana przez Google Analytics, w celu gromadzenia danych o popularności naszej witryny i sposobie korzystania z niej. Akceptując naszą politykę plików cookie, zgadzasz się na analizę Twoich danych przez Google Analytics.