Strona używa plików cookies więcej

Pomagamy! / Wydarzenia

PPK na Uniwersytecie Wrocławskim (ruszają szkolenia)

Pracow​nicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz UWr będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić. 

Instytucja finansowa wybrana w Uniwersytecie Wrocławskim do zarządzania i prowadzenia PPK to Millenium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Przewodnik PPK Millenium TFI dla pracownika jest załączony poniżej.

Otrzymujemy od Państwa sporo pytań dotyczących PPK.

Dlatego:

W dniach 29 marca – 1 kwietnia 2021 r. odbędą się szkolenia online prowadzone przez pracowników Millennium TFI (instytucji zarządzającej PPK w Uniwersytecie Wrocławskim). W czasie szkoleń eksperci i opiekunowie z ramienia TFI mają za zadanie odpowiedzieć w prosty i zrozumiały sposób – na każde Państwa pytanie dotyczące tej formy oszczędzania.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ

Terminy szkoleń:

29 marca – godz. 11:00 i 13:00

30 marca – godz. 8:30, 11:00 i 14:00

31 marca – godz. 8:30, 11:00 i 14:00

1 kwietnia – godz. 8:30 i 14:00

Prosimy wypełnić formularz i zapisać się na dobrowolne szkolenia.

Można też uzyskać informacje samodzielnie przeglądając poniższe informacje przygotowane przez polski rząd, jak i  operatora PPK na Uniwersytecie Wrocławskim – Millenium TFI:

 Portal Moje PPK: Link do strony informacyjnej dla Pracowników: Moje PPK 

Portal Millennium TFI: Link do strony informacyjnej PPK: Millennium PPK

 Link do szkolenia PPK Millennium TFI S.A. dla Pracowników, dostępny w każdym czasie dla Pracowników: PPK szkolenie dla pracowników 

Infolinia PPK Millennium TFI dla Pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego: +48 22  355 46 93 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00) oraz  w Dziale Spraw Pracowniczych. Tu informacji udziela Jakub Kulpa tel. 71 375 26 39

=================

Zasady finansowania 

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z 3 źródeł:

  1. Pracownik: składka obowiązkowa 2% wynagrodzenia, dodatkowa składka dobrowolna 0% – 2% wynagrodzenia
  2. Uniwersytet Wrocławski: składka obowiązkowa 1,5% wynagrodzenia
  3. Państwo: wpłata powitalna = 250 PLN, dopłata roczna = 240 PLN

Pracownik może zadeklarować wpłatę niższą niż 2% wynagrodzenia (tylko wtedy, gdy jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia). Niższa płata w takim wypadku to nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia miesięcznie.

Wysokość składki odprowadzanej przez pracownika może być przez niego zmieniona w każdym momencie.

 Uczestnikami PPK stają się osoby zatrudnione, w imieniu których Uniwersytet Wrocławski podpisał umowę o prowadzenie PPK.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  1. Automatycznie zostaną zapisane do programu osoby zatrudnione w wieku 18-54 lat. Jeśli taki pracownik chce być uczestnikiem PPK – nie musi robić nic. 
  2. W przypadku rezygnacji z udziału w programie, należy złożyć „Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK” – załącznik 1 w mailu.
  3. Osoby w wieku 55-69 lat zatrudnione na UWr będą mogły uczestniczyć w programie dopiero po złożeniu oświadczenia woli „Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK” – załącznik 2 w mailu. W innym przypadku pracownik znajdzie się poza programem.
  4. Nie ma możliwości zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby, która ukończyła 70 rok życia.

Deklaracje i wnioski należy składać w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 31 marca 2021r.: 

  • za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej Działu Spraw Pracowniczych, która znajduje się przy pokoju 215.

Można w każdym momencie przystąpić do programu PPK składając „Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK”, jak również z PPK wystąpić składając: „Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”. Oba dokumenty można pobrać z plików zamieszczonych pod tym tekstem. 

Każda osoba, który zrezygnuje z PPK, co 4 lata będzie do niego automatycznie zapisywana.  Uniwersytet Wrocławski będzie informował pracowników o zbliżającej się dacie ponownego zapisu. Jeżeli pracownik dalej nie będzie chciał być częścią PPK, będzie musiał ponownie złożyć „Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”.

 Więcej informacji dotyczącej PPK można znaleźć na: stronie informacyjnej Moje PPK:  https://www.mojeppk.pl/ oraz w Dziale Spraw Pracowniczych. Tu informacji udziela Jakub Kulpa, tel. : 71 375 26 39; e-mail: jakub.kulpa@uwr.edu.pl

Dodane przez: Tomasz Sikora

25 mar 2021

ostatnia modyfikacja: 25 mar 2021