Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Obrony doktorskie

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Tomasza Waśkiela

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu  Wrocławskiego ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 8 lipca 2022 r. o godzinie 13.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3 bud. 21 w sali 144 mgr. Tomasza Waśkiela Temat rozprawy: Polityka pamięci państw Azji Centralnej i jej znaczenie dla polityki wewnętrznej i […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Marleny Piotrowskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu  Wrocławskiego ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 24 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3 bud. 21 w sali 144 (sala Rady Instytutu Politologii) mgr Marleny Piotrowskiej Temat rozprawy: Ścieżki karier członkiń CDU i CSU prowadzące do […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Czesława Biłobrana

Rada Naukowa Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne  Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu  Wrocławskiego ZAWIADOMIENIE dnia 25 maja 2022 r. o godzinie 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3 bud. 21  w sali 144 (sala Rady Wydziału) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Czesława Biłobrana Temat rozprawy: Społeczne konstruowanie operatorów dominacji nad zagrożeniami występującymi lokalnie na przykładzie powiatu […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Andreya Tikhonova

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu  Wrocławskiego ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 13 maja 2022 r. o godzinie 13.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3 bud. 2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) mgr Andreya Tikhonova Temat rozprawy: Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Żołubak

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 8:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elżbiety Żołubak Tytuł pracy: Problem taksonów zbiorczych (agregatów) w rodzaju Epipactis Zinn,   1757 (Orchidaceae, Neottieae) na przykładzie E.purpurata agg. Promotor:  dr hab. Anna Jakubska-Busse, prof. UWr, Zakład Botaniki, Wydział Nauk […]

Łukasz Wierszyłło

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Hanny Kędzierskiej

Rada Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 16:00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Hanny Kędzierskiej pt. The neural processing of foreign-accented speech reflected in event-related brain potentials (Przetwarzanie obco brzmiącej mowy odzwierciedlone w badaniach sytuacyjnych potencjałów wywołanych). Promotor: dr hab. Krzysztof Migdalski, prof. […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Wójcickiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Olgi Wójcickiej Tytuł pracy: Regulacja metabolizmu mózgu poprzez komunikację pomiędzy astrocytami a neuronami. Promotor:  prof. dr hab. Dariusz Rakus, Zakład Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej, Wydział Nauk Biologicznych, […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Kamila Cekiery

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 13 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 9.00.  w Instytucie Filozofii UWr  /Wrocław, ul. Koszarowa 3, bud. 20/ w sali  nr 104. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Cekiery Tytuł dysertacji: „Natura i rola intuicji we współczesnej filozofii analitycznej” Promotor: Dr hab. Marek […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Skawińskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Tomasza Skawińskiego Tytuł pracy: Ewolucja sekwencji rozwojowych u wybranych grup zauropsydów (Sauropsida) – Lepidosauria i Neoaves. Promotor:  prof. dr hab. Maria Ogielska, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Joanny Kapłońskiej

IPol. 4130.28.2014.RM Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 08 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kapłońskiej Temat rozprawy: Mocarstwowe aspiracje Turcji w regionie czarnomorsko-kaspijskim i bliskowschodnim. Zmiana priorytetów tureckiej polityki zagranicznej. Promotor:  dr hab. Larysa Leshchenko Promotor pomocniczy: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Węcławskiego

Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 16 marca 2022 r. (środa) w Instytucie Filozofii UWr  /Wrocław, ul. Koszarowa 3, bud. 20/  o godz. 11.00  w sali  nr 104 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Michała Węcławskiego Tytuł dysertacji: „Tajemnica jako problem filozoficzny i sytuacja egzystencjalna. Studium ze szczególnym uwzględnieniem myśli Lwa […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona Magdaleny Dąbrowskiej

Rada Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie informuje, że w dniu 23.03.2022 r. o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Dąbrowskiejpt.: Kulturowe aspekty integracji i asymilacji Polaków w Brisbane promotor:     dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, prof. UOrecenzenci:   prof. dr hab. Ewa Kosowska                       prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzana zostanie w sposób zdalny przy […]

Łukasz Wierszyłło

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Konrada Szymańskiego

Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że w dniu 3 marca 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Konrada Szymańskiego pt. Rola i funkcjonowanie miejsc kultu św. Mamasa w Konstantynopolu od V do XV w. Analiza źródeł literackich Promotor: prof. dr hab. Gościwit Malinowski – Uniwersytet Wrocławski Recenzenci: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Niedopytalskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Wrocław, dnia 12 stycznia 2022 r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 26 stycznia 2022 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej MGR PAULINY NIEDOPYTALSKIEJ   Temat rozprawy: ROZWÓD JAKO PUNKT ZWROTNY W ŻYCIU JEDNOSTKI – DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z ROZPADEM MAŁŻEŃSTWA Promotor: Dr hab. Dorota Majka-Rostek […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kani-Saj

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce uprzejmie informuje, że dnia 15 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w Instytucie Historii Sztuki, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław, w sali 309 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kani-Saj pt. „Władysław Wincze – życie i twórcza działalność”. promotor: prof. dr hab. Waldemar Okońrecenzenci: dr hab. Irma Kozina, prof. ASP […]

Izabela Radziszewska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Piwnik

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Piwnik Tytuł pracy: Zgrupowania skoczogonków (Collembola) wydm śródlądowych Polski. Promotor:  prof. dr hab. Dariusz Skarżyński – z Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego. Recenzenci: […]

Izabela Radziszewska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Roszniowskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Roszniowskiego Tytuł pracy: Charakterystyka genetyczna fagów łagodnych i litycznych, specyficznych dla Burkholderia cenocepacia i Klebsiella pneumoniae. Promotor:  prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa – z Zakładu Biologii Patogenów i Immunologii, […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 12:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy  Tytuł pracy: Wpływ mutacji wybranych reszt w miejscu wiązania agonisty na kinetykę receptora GABAA oraz jego modulację przez zmiany zewnątrzkomórkowego pH i flurazepam. Promotor:  prof. dr hab. Jerzy […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Lewickiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej  Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Lewickiej Tytuł pracy: Lokalizacja i funkcja fosforylazy glikogenu w miogenezie Drosophila melanogaster i Danio rerio. Promotor:  prof. dr hab. Małgorzata Daczewska z Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej Tytuł pracy: Rewizja plemienia Cryptonychini WEISE, 1911 Obszaru Etiopskiego (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Promotor:  prof. dr hab. Małgorzata Świętojańska z Zakładu Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kingi Winnickiej

Rada Dyscypliny Naukowej Archeologia Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuję, że w dniu 25.11.2021 roku, o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej MGR KINGI WINNICKIEJ Tytuł pracy: Early Bronze Objects of Personal Use Made of Bone : Their Materiality and Meaning Promotor: prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Recenzenci: Prof. dr. A.L. van Gijn, prof. dr […]

Damian Grzegorczyk

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Marka Kwaśnego

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce uprzejmie informuje, że w dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w Instytucie Historii Sztuki, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław, w sali 309 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marka Kwaśnego.   Tytuł rozprawy: „Johann Jacob Eybelweiser Młodszy (1666–1744). Wrocławski malarz doby baroku” Promotor: Prof. dr hab. Andrzej […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Iwanickiej

Rada Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie informuje, że w dniu 10.11.2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Iwanickiej pt.: TOŻSAMOŚĆ OSIEDLA. PERFORMATYWNY CHARAKTER WROCŁAWSKIEGO NADODRZA. promotor:     prof. dr hab. Mirosław Kocur recenzenci:   prof. dr hab. Wojciech Dudzik prof. dr hab. Tomasz Kubikowski Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzana zostanie w sposób […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 28 października 2021 r. o godz. 10:00 w sali nr 25 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego Tytuł pracy: Status taksonomiczny i przebieg strefy hybrydyzacji padalca zwyczajnego Anguis fragilis L. i […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Przemysława Zawady

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 19 listopada 2021 r. o godzinie 12.30 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Zawady Temat rozprawy: „Kwestie obywatelstwa w stosunkach polsko-izraelskich” Promotor: dr hab. Piotr Grabowiec Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Węgrzecki; dr hab. Piotr Tosiek Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji Język obrony: polski Publiczna obrona rozprawy […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Norberta Tomaszewskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 5 listopada 2021 r. o godzinie 9,30 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Norberta Tomaszewskiego Temat rozprawy: The American Voter and Social Media and Celebrities in presidential campaigns Promotor:  Prof. dr hab. Robert Wiszniowski Promotor pomocniczy: dr Kamil Glinka […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Jastrzębskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Olgi Jastrzębskiej, która odbędzie się 19 listopada 2021 r. o godzinie 9.30 w formie zdalnej. Temat rozprawy: „Znaczenie przestrzeni w procesie kształtowania mocarstwowej pozycji państwa rosyjskiego” Promotor:  dr hab. Adriana Dudek, prof. UWr. Promotor pomocniczy: dr Karol Chwedczuk-Szulc Recenzenci: dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Baraniuka

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 5 listopada 2021 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Baraniuka Temat rozprawy: „Walka informacyjna jako środek realizacji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Przykład trollingu w polskojęzycznej cyberprzestrzeni” Promotor:  dr hab. Krzysztof Kociubiński, prof. UWr. Recenzenci: […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska MGR. PAWŁA GŁOGOWSKIEGO

Rada Naukowa Nauki o Polityce i Administracji            Wrocław, dnia 29 września 2021 r. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 29 października 2021 r. o godzinie 12.00 odbędzie się online publiczna […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Dawidowicz

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 7 października 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 25 w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, mieszczącego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Angeliki Teresy Dawidowicz. Tytuł pracy: Biologia Pardosa lugubris (Araneae: Lycosidae) z populacji dolnośląskich […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgra Henrykha Mazurkevicha

Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 29 września r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Henrykha Mazurkevicha Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Aleksandry Drabiny-Różewicz

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Drabiny-Różewicz. Zdalna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie 29 września 2021 r. o godzinie 12.00. Temat rozprawy: KOBIECOŚĆ, MĘSKOŚĆ I DYLEMATY TOŻSAMOŚCIOWE W NARRACJACH BIOGRAFICZNYCH MŁODYCH PRACOWNIKÓW PREKARYJNYCH Promotor: Dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr Promotor pomocniczy: Dr Agata Krasowska Recenzenci: Dr hab. Ewa […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Zboińskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiegozawiadamiają, że w dniu 14 września 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Zboińskiej Tytuł pracy: Ścieżki sygnałowe uczestniczące w regulacji wakuolarnej H+-ATPazy w warunkach stresu kadmowego. Promotor:  dr hab. Katarzyna Kabała, prof. UWr – Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin Wydziału Nauk […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 9 września 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej Tytuł pracy: Tafonomia szczątków dużych ssaków z warstw plejstoceńskich Jaskini Ciemnej w Ojcowie. Promotor:  dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof. UWr – Zakład Paleozoologii, Wydział Nauk Biologicznych, […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Domagały

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 15 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Domagały Temat rozprawy: Fluktuacje w wykonywaniu mandatu deputowanych legislatywy centralnej i regionalnej na przykładzie Zgromadzenia Republiki Serbii oraz Zgromadzenia Autonomicznej Prowincji Wojwodiny Promotor:  dr hab. […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marka Brodzkiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiegozawiadamiają, że w dniu 8 lipca 2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marka Brodzkiego Tytuł pracy: Wpływ składu podjednostkowego i mutacji w pętli G na właściwości kinetyczne receptorów GABA(A) oraz badanie mechanizmów modulacji tych receptorów przez benzodiazepiny. Promotor:  prof. dr hab. […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska Anety Urbaniak

Wrocław, dnia 09.06.2021r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 23 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej MGR ANETY URBANIAK Temat rozprawy: RODZINY DOTKNIĘTE PROBLEMEM ZAGINIĘCIA. STUDIUM SOCJOLOGICZNE  Promotor: Dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr Promotor pomocniczy: Dr Olga Nowaczyk Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki dr hab. Agnieszka […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska Grzegorza Wyczyńskiego

IF.412.3.7.2020.MM                                                                          Wrocław, dnia 08 czerwca 2021 r. Zawiadomienie Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż  w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 10.00 online  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Grzegorza Wyczyńskiego Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona doktorska Mgra Macieja Kulika

IF.412.3.7.2020.MM                                                          Wrocław, dnia 21 maja 2021 r. Zawiadomienie Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż  w dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 online  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Macieja Kulika Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i […]

Maciej Kryś

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Sikory

Rada dyscypliny naukowej: Nauki o kulturze i religii uprzejmie informuje, że w dniu 28.05.2021r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Sikory pt.: Praktyczna aktywność absolwentów etnologii i antropologii kulturowej podejmowana w ramach sektora pozarządowego w Polsce.

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Czarnieckiej-Wiery

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Czarnieckiej-Wiery. Tytuł pracy: Rola inwazyjnych gatunków obcych w kształtowaniu bogactwa gatunkowego zbiorowisk łąkowych na przykładzie Sudetów. Promotor:  dr hab. Zygmunt Kącki, prof. UWr – Ogród Botaniczny, Wydział […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr Sandry Wolnej

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 16 kwietnia 2021 r. o godzinie 13.30 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Wolnej Temat rozprawy: Media społecznościowe w komunikowaniu politycznym premier Beaty Szydło Promotor:  prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska Recenzenci: dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ; dr […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Iwaszuk

Rada dyscypliny naukowej: Nauki o kulturze i religii uprzejmie informuje, że w dniu 26.03.2021r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Iwaszuk pt.: REDEFINITION OF VALUES AND THEIR ATTAINMENT IN THE SCROLLS OF AUSCHWITZ. ANALYSIS AND INTERPRETATION OF THE SCROLLS OF AUSCHWITZ THROUGH THE DUAL LENS OF CULTURAL STUDIES AND KLEINIAN […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona doktorska mgr. Leszka Kopcia

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dnia 5 marca 2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Leszka Kopcia Temat rozprawy:   Narzędzia, uwarunkowania i skuteczność marketingu terytorialnego w Polsce (na przykładzie Miasta i Gminy Staszów) Promotor:  Prof. dr hab. Robert Wiszniowski Promotor pomocniczy: […]

Teresa Tomaszewska

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Issama Khirallaha

IF.412.1.10.2021.MM                                                                        Wrocław, dnia 11 stycznia 2021 r. Zawiadomienie Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 22 stycznia 2021 r. (piątek)  o godz. 10.30  online  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Issama Khirallaha Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i […]

Teresa Tomaszewska

Zdalna publiczna obrona doktorska mgr. Michała Siekierki

15 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Siekierki. Temat rozprawy: Kwestia ukraińska w niemieckiej opinii politycznej Promotor:  Dr hab. Tadeusz Lebioda, prof. UWr Promotor pomocniczy: Dr Mariusz Kozerski Recenzenci: Dr hab. Robert Łoś, prof. UŁ ; Dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. UJK; Prof .zw. dr hab. Bogdan […]

Izabela Radziszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tyszeckiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tyszeckiej  Tytuł pracy: Bionomia Carabus variolosus FABRICIUS, 1787 (Coleoptera: Carabidae) w polskiej części Sudetów Promotor: prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, […]

Teresa Tomaszewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Biernaczyka

Zawiadomienie Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż  w dniu 4 grudnia  2020 r. (piątek)  o godz. 10.00  online  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Biernaczyka Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani Luby Jakubowskiej

Rada dyscyplin naukowych Pedagogika oraz Psychologia uprzejmie informuje, że w dniu 02.12.2020r. o godz. 13.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani Luby Jakubowskiej pt.: „Cechy komunikacji zapośredniczonej przez komputer (CMC) a przekaz i odbiór treści autoprezentacyjnych” promotor:   prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski recenzenci:  dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL dr hab. Romuald Derbis, prof. UO Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzana zostanie w […]

Damian Grzegorczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Podrucznego

Rada Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia uprzejmie informuje, że w dniu 18 listopada 2020 roku o godz. 09.30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Podrucznego w lokalu nr aula Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu Na temat: „Aktywność skazanych niebezpiecznych w przestrzeni penitencjarnej” Promotor: dr hab. Danuta Kolwaczyk, prof. UO Recenzenci: dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. […]