Strona używa plików cookies więcej

Oferty pracy w ramach stypendiów

Oferty pracy w ramach stypendiów

Agnieszka Wasilewska

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym w projekcie badawczym „ENDURE: Nierówności i odporność społeczna oraz nowe sposoby zarządzania w świecie post-pandemicznym.”

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN dla doktoranta/ki lub studenta/ki w projekcie badawczym „ENDURE: Nierówności i odporność społeczna oraz nowe sposoby zarządzania w świecie post-pandemicznym.” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021)” Dr Mateusz Karolak, […]

Agnieszka Wasilewska

Konkurs na stypendium w projekcie finansowanym przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki

Ogłoszenie o konkursie na stypendium w projekcie pt. „Rezyliencja współpracy transgranicznej w Europie – analiza porównawcza polsko-niemieckiego i niemiecko-francuskiego pogranicza”, finansowanym przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki. Dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr, kierowniczka projektu PNFN pt. „Rezyliencja współpracy transgranicznej w Europie – analiza porównawcza polsko-niemieckiego i niemiecko-francuskiego pogranicza”, finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz […]