Strona używa plików cookies więcej

Stanowiska badawczo-dydaktyczne

Stanowiska badawczo-dydaktyczne

Ewa Baryska

Asystent w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej w Instytucie Nauk Geologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej, w Instytucie Nauk Geologicznych, na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 września 2022 r.

Katarzyna Bubula

Asystent w Zakładzie Bibliografii i Analizy Danych w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Bibliografii i Analizy Danych w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach na Wydziale Filologicznym. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 września 2022 r.

Agnieszka Wikło

Asystent w Zakładzie Inżynierii Białka na Wydziale Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Inżynierii Białka na Wydziale Biotechnologii. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 4.09.2022 r.

Emilia Reizer

Adiunkt w Zakładzie Edytorstwa i Projektowania Publikacji w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edytorstwa i Projektowania Publikacji w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach na Wydziale Filologicznym. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 września 2022 r.

Agnieszka Wasilewska

Asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Chemii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Chemii. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 września 2022 r.

Agnieszka Wasilewska

Asystent w Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Chemii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Chemii. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 września 2022 r.

Agnieszka Wasilewska

Asystent w Zakładzie Krystalografii Wydziału Chemii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Krystalografii Wydziału Chemii. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 września 2022 r.

Agnieszka Wasilewska

Asystent w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 września 2022 r.

Agnieszka Wikło

Profesor w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Biotechnologii. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21.08.2022 r.

Agnieszka Wikło

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 sierpnia 2022.

Anna Hyla

Asystent w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2022

Emilia Reizer

Asystent w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2022.

Emilia Reizer

Adiunkt w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 sierpnia 2022.

Anna Hyla

Asystent w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2022 r.

Anna Hyla

Asystent w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Wydziału Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Wydziału Nauk Biologicznych., Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 lipca 2022 r.

Anna Hyla

Adiunkt w Zakładzie Mykologii i Genetyki Wydziału Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mykologii i Genetyki Wydziału Nauk Biologicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 lipca 2022 r.

Anna Hyla

Adiunkt na zastępstwo w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Wydziału Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na zastępstwo w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Wydziału Nauk Biologicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 lipca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2022 r.

Anna Hyla

adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 września 2022 r.

Emilia Reizer

Profesor Uniwersytetu w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2022 r.

Emilia Reizer

Asystent w Zakładzie Inżynierii Białka na Wydziale Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Inżynierii Białka na Wydziale Biotechnologii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 czerwca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej w Instytucie Socjologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 czerwca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 czerwca 2022 r.

Katarzyna Bubula

Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 czerwca 2022 r.

Anna Hyla

Asystent w Zakładzie Filologii Greckiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Filologii Greckiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 czerwca 2022 r.

Emilia Reizer

Lektor języka hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 czerwca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Adiunkt typu post-doc w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej Instytutu Nauk Geologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta typu post-doc w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej Instytutu Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 lipca 2022 r.

Agnieszka Wikło

Adiunkt (post-doc 1) w Inkubatorze Doskonałości Naukowej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc 1) w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Naukowej – Aktywność Słońca i gwiazd” na Wydziale Fizyki i Astronomii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 czerwca 2022 r.

Emilia Reizer

Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej w Instytucie Studiów Międzynarodowych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 maja 2022 r.

Emilia Reizer

Adiunkt w Zakładzie Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 maja 2022 r.