Strona używa plików cookies więcej

Stanowiska dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Stanowiska dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Ewa Baryska

samodzielny biotechnolog w Zakładzie Biotransformacji na Wydziale Biotechnologii (1/2 etatu)

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego biotechnologa w Zakładzie Biotransformacji na Wydziale Biotechnologii (1/2 etatu). Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 września 2022 r.

Ewa Baryska

samodzielny biotechnolog w Zakładzie Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii – pełny etat

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego biotechnologa w Zakładzie Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12 września 2022 r.

Agnieszka Wikło

Specjalista(-ka) w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 października 2022 r.

Agnieszka Wasilewska

Kierownik (-czka) Działu ds. Komunikacji

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko kierownika(-czki) Działu ds. Komunikacji . Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12 września 2022 r.

Katarzyna Bubula

Kierownik(-czka) Sekcji Rekrutacji i Rozwoju Pracowników

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko kierownika(-czki) Sekcji Rekrutacji i Rozwoju Pracowników. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 września 2022 r.

Katarzyna Bubula

Referent(ka)/ starszy(-a) referent(ka) w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta(ki)/starszego(-j) referenta(ki) w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 września 2022 r.

Katarzyna Bubula

Młodszy(-a) bibliotekarz(-ka)/bibliotekarz(-ka) w Oddziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko młodszego(-j) bibliotekarz(-ki)/ bibliotekarz(-ki) w Oddziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 września 2022 r.

Agnieszka Wikło

Referent(ka) w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko referenta(ki) w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 4 września 2022 r.

Agnieszka Wikło

Starszy(-a) referent(ka) / specjalista(-ka) w Dziale Informatycznych Systemów Obsługi Studiów

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego(-ej) referenta(-ki) / specjalisty(-ki) w Dziale Informatycznych Systemów Obsługi Studiów. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 września 2022 r.

Agnieszka Wikło

Specjalista(-ka) ds. administracyjnych w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 września 2022 r.