Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Wynajem i sprzedaż

Agata Kreska

Sprzedaż sprzętu niepełnowartościowego

Sekcja Gospodarowania Majątkiem Uczelni zawiadamia, że w dniach 21.06.2022r. i 22.06.2022r. będzie prowadzona sprzedaż niżej wymienionego sprzętu niepełnowartościowego: 1. Stolik pod szafki katalogowe 28 20 zł/szt. 2. Bloki katalogowe 7 80 zł/szt. 3. Skrzynia katalogowa 74 80 zł/szt. 4. Stelaż podstawa 2 20 zł/szt. Miejsce sprzedaży : Biblioteka Uniwersytecka Wrocław, ul. F. Joliot-Curie 12 (wejście dla pracowników), w […]

Joanna Pilecka

Najem terenu pod food truck

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajmu grunt o powierzchni 20 m² na terenie położonym przy ul. Przybyszewskiego 63,65 we Wrocławiu (mapka z zaznaczonym terenem w załączniku). Oferta skierowana jest do firm z mobilnymi punktami gastronomicznymi oferującymi głównie ciepłe posiłki, przykładowo: pizza, grilowane kanapki, burgery, dania na ciepło, bratwursty oraz napoje, bez sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholowych. […]

Iwona Hendrychowska

Pomieszczenia do wynajęcia – ul. Kopernika 11

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia dwa pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 28 mkw, oraz pomieszczenia magazynowe o powierzchni 45 mkw., zlokalizowane w budynku Instytutu Astronomicznego położonym przy ul. Kopernika 11 we Wrocławiu. Najemca oprócz czynszu najmu obciążany będzie kosztami eksploatacyjnymi w wysokości proporcjonalnej do zajmowanej powierzchni (m.in.za energię elektryczną, ogrzewanie, wywóz odpadów komunalnych). Przed podpisaniem […]

Iwona Hendrychowska

Garaż do wynajęcia – ul. Koszarowa 3

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia pomieszczenie garażowe nr 15 o powierzchni 47,65 mkw,  położone na terenie kampusu przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Obiektu: tel: +48 71 324 60 55. Oferty zawierające proponowany miesięczny czynsz najmu netto prosimy kierować do dnia 01.08.2022 r., na adres: Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1 50-137 […]

Iwona Hendrychowska

Powierzchnia do wynajęcia w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Joliot – Curie 12.

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia powierzchnię na parterze budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Joliot – Curie 12, z przeznaczeniem na ustawienie automatu sprzedającego sałatki, kanapki oraz posiłki do podgrzania. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracji Biblioteki Uniwersyteckiej – tel. +48 71 346 31 26. Oferty zawierające proponowany miesięczny czynsz najmu netto, prosimy kierować do […]

Agata Kreska

Powierzchnia do wynajęcia przy ul. Joliot-Curie 12

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia powierzchnię 34,55 mkw na II piętrze w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Joliot-Curie 12, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarenki. Dokumentacja fotograficzna, spis pomieszczeń oraz istotne postanowienia umowy najmu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Najemca zobowiązany jest do zainstalowania w przedmiocie najmu, na własny koszt, podlicznika energii elektrycznej. Najemca oprócz czynszu […]

Agata Kreska

Najem powierzchni pod usługi gastronomiczne – ul. Joliot-Curie 12

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia pomieszczenia o łącznej powierzchni 97,52 m2 znajdujące się na parterze w holu głównym budynku  Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych. Szczegółowe  informacje dotyczące przedmiotu najmu oraz warunków uczestnictwa w konkursie opisane są w załączniku „opis nieruchomości i warunki konkursu”. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z […]

Joanna Pilecka

FOODTRUCK – najem terenu

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajmu grunt o powierzchni 20 m² na terenie położonym przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu pod ustawienie foodtrucka (mapka z zaznaczonym terenem w załączniku). Oferta skierowana jest do firm z mobilnymi punktami gastronomicznymi, które oferują głównie ciepłe posiłki, przykładowo: pizza, grilowane kanapki, burgery, dania na ciepło, bratwursty oraz napoje, bez sprzedaży […]

Michał Raińczuk

Wynajem sal

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Sale od 57 do 488 m2 (do 530 miejsc siedzących), wszystkie z dostępem dla niepełnosprawnych Kontakt: Damian Mroczyński, tel. +48 71 375 20 33 Wydział Fizyki i Astronomii Sale od 37 do 203 m2 (do 200 miejsc siedzących), sale powyżej 60 miejsc siedzących z dostępem dla niepełnosprawnych Kontakt: Wiesław Sanejko, […]

Michał Raińczuk

Rezerwacja zabytkowych sal w gmachu głównym UWr

Klauzula informacyjna – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), zwanego dalej […]