Strona używa plików cookies więcej

Przed rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Wrocławskim warto zapoznać się z regulaminem studiów, który obowiązuje każdego studenta i każdą studentkę naszego Uniwersytetu. Regulamin studiów, który obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 wprowadzony jest dwoma uczelnianymi aktami prawnymi: Uchwałą Senatu 37/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku oraz Uchwałą Senatu 27/2022 z dnia 23 marca 2022 roku zmieniającą Uchwałę 37/2021.

Regulamin studiów znajdziecie w załączniku.