Strona używa plików cookies więcej

Komisja ds. równego traktowania na Uniwersytecie Wrocławskim ma działać na rzecz równego traktowania na uczelni i dbać o wyrównywanie szans wszystkich jej członków. Ma upowszechniać wiedzę na temat równego traktowania i przeciwdziałać dyskryminacji. Do jej zadań należy także prowadzenie działań, gdy zostanie złożony wniosek o formalną procedurę skargową (formalna procedura skargowa to jeden ze sposobów rozstrzygnięcia sytuacji dotyczących molestowania, dyskryminacji itp. nadużyć).

Skład Komisji ds. równego traktowania

Sekcja ds. orzekania:

 • dr hab. Anna Śledzińska-Simon (przewodnicząca),
 • dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr z WNHP,
 • dr hab. Anna Kochan z WF,
 • dr Tomasz Nowak z WF,
 • dr Martyna Pryszmont z WNHP,
 • dr hab. Przemysław Żukiewicz, prof. UWr z WNS,
 • Jakub Kulpa z Działu Spraw Pracowniczych,
 • Barbara Skałacka-Harrold z Biura Współpracy Międzynarodowej,
 • Hanna Achremowicz jako przedstawicielka doktorantów,
 • Aleksandra Kabala jako przedstawicielka studentów

Sekcja ds. postępowania wyjaśniającego:

 • dr Jan Gola z WPAE
 • Katarzyna Radke z Działu Organizacyjnego