Strona używa plików cookies więcej

Ariel Przybyłowicz jest doktorem nauk prawnych specjalizującym się w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego. Od 2014 roku jest również radcą prawnym, posiadającym doświadczenie m.in. w sprawach mobbingowych. Od listopada 2021 r. pełni obowiązki rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim.


Do zadań Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim należy:

  • podejmowanie działań na rzecz równego traktowania i wyrównywania szans dla całej wspólnoty uniwersyteckiej
  • podejmowanie działań zmierzających do eliminacji wszelkich form dyskryminacji oraz nierównego traktowania w UWr
  • podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania, w szczególności w formie spotkań lub szkoleń kierowanych do wspólnoty uniwersyteckiej
  • wspieranie wspólnoty uniwersyteckiej we wdrażaniu obowiązujących procedur przeciwdziałania dyskryminacji

Prowadzisz badania lub Twoje zainteresowania naukowe koncertują się wokół kwestii równościowych, napisz: rownosc@uwr.edu.pl


KONTAKT:

Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim
dr Ariel Przybyłowicz
rownosc@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 23 54