Strona używa plików cookies więcej

Na wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w jednostkach pozawydziałowych powołano pełnomocniczki i pełnomocników wydziałowych. Posiadają oni te same uprawnienia w ramach swoich jednostek lub wydziałów, co Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Wydziały

Wydział Biotechnologii: dr Magdalena Zaremba-Czogalla
Wydział Chemii: dr Natasza Sprutta
Wydział Filologiczny: dr Małgorzata Kolankowska
Wydział Fizyki i Astronomii: dr Urszula Bąk-Stęślicka
Wydział Matematyki i Informatyki: dr Paweł Laskoś-Grabowski
Wydział Nauk Biologicznych: dr Mariusz Dyląg
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: dr hab. Joanna Dufrat
Wydział Nauk Społecznych: dr Olga Nowaczyk
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: dr Paweł Brezdeń
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: dr Dobromiła Nowicka

Jednostki pozawydziałowe

Archiwum UWr: mgr Dawid Nyczka
Biblioteka UWr: mgr Luiza Bakalarczyk
Centrum Edukacji Nauczycielskiej: dr Marta Kuty-Pachecka
Centrum Willy Brandta: dr Dominika Uczkiewicz
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych: mgr Monika Piechota
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska: mgr Magda Basta
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego: mgr Jarosław Suleja
Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego: mgr Anna Wojtkiewicz
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: mgr Izabela Bojarska
Uniwersytet Trzeciego Wieku: mgr Aneta Biel