Strona używa plików cookies więcej

Rektor UWr 18 sierpnia 2020 r. podpisał zarządzenie nr 106/2020 w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim,określenia zasad działania Komisji ds. równego traktowania w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim. 18 grudnia 2020 r. ogłoszono jednolity tekst zarządzenia nr 106/2020.

Zarządzenie dostępne jest na stronie BIP UWr.