Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Działający przy Uniwersytecie Wrocławskim Uniwersytet Trzeciego Wieku jest drugą po warszawskiej tego typu uczelnią w Polsce oraz jedną z pierwszych na świecie.

Został założony w 1976 roku (zaledwie trzy lata wcześniej powstał UTW we Francji). Przez pierwsze trzy lata – jeszcze jako Studium Trzeciego Wieku – miał swą siedzibę przy ul. Mazowieckiej. Jego organizatorem i opiekunem naukowym był wówczas Czesław Kempisty, a kierownikiem Karol Węgier. Pod koniec lat 70. siedzibę przeniesiono na ul Stawową, do Medycznego Studium Zawodowego, a pod wodzą nowej kierowniczki, mgr Aliny Woźnickiej, Studium zyskało status Uniwersytetu. Kolejną przełomową datą okazał się rok 1997, kiedy to UTW – pod opieką dr Walentyny Wnuk – na stałe związał się z Instytutem Pedagogiki przy ul. Dawida (dwa lata później wprowadzony został w struktury UWr). Liczba słuchaczy była wówczas już ponad dwukrotnie większa niż na w latach 70.

Dzisiaj jest jednym z najważniejszych ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji i aktywizacji seniorów. Odbywające się na nim zajęcia umożliwiają starszym studentom uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb (dużą część multidyscyplinarnych wykładów stanowią zagadnienia medyczne, ale rozrzut tematyczny jest bardzo szeroki i obejmuje takie kwestie jak filozofia, fizyka, religioznawstwo, sztuka, psychologia czy filologia klasyczna). Seminaria rozwijają wiedzę z andragogiki, socjologii i metodologii badań naukowych, a warsztaty kształcą w zakresie dziennikarstwa, treningu pamięci, malarstwa, gry aktorskiej czy obsługi komputera. Studenci UTW mogą również uczyć się języków obcych i rozwijać swoje zainteresowania w kilkunastu sekcjach.

Aktualne programy zajęć.

Fot. Brian Tomlinson/Flickr/CC BY 2.0