Strona używa plików cookies więcej

Działamy od 1702 roku i jesteśmy jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. Bazujemy na dziedzictwie historycznym Śląska oraz spuściźnie kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej, kontynuując także tradycje polskich uniwersytetów we Lwowie i Wilnie.

Posiadamy tytuł Uczelni Badawczej jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku i jedna z dziesięciu w kraju. Oznacza to, że w najbliższych latach będziemy otrzymywać dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Uniwersytetu Wrocławskiego, który został wyróżniony w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Projekt zakłada wiele korzyści dla obecnych i przyszłych studentów naszej Uczelni, w tym m.in. programy stypendialne i granty, tutoring, zmniejszenie liczebności grup zajęciowych oraz rozszerzenie oferty programów w języku angielskim i wprowadzenie dodatkowych studiów jednostopniowych przeznaczonych dla osób szczególnie zdolnych i ambitnych.

Zatrudniamy najlepszych specjalistów – prawie 2000 naukowców, w tym ponad 460 profesorów, także z zagranicznych ośrodków akademickich. Mamy prawie 300 zakładów naukowych, ponad 20 laboratoriów i 160 pracowni. Działamy jak małe miasto – nasza społeczność akademicka liczy 30 tys. osób. Kształci się u nas prawie 25 000 studentów i blisko 1500 doktorantów. Na aż 10 wydziałach (Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Filologiczny, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Fizyki i Astronomii)  znajdziesz u nas szeroki zakres różnorodnych dziedzin nauki. Od humanistycznych, prawnych i społecznych, po biologiczne, chemiczne i geograficzne, aż po matematyczne, informatyczne czy astronomiczne (sprawdź listę kierunków). Mamy także indywidualne studia międzywydziałowe, a nawet 12 programów studiów realizowanych z innymi uczelniami z kraju i ze świata. Możesz także studiować w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im Willy’ego Brandta, placówce prowadzonej wspólnie przez Uniwersytet Wrocławski i niemiecką DAAD.

Aż dwa nasze wydziały – Wydział Biotechnologii oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii posiadają kategorię A+ przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. Oznacza to, że poziom badawczy i dydaktyczny w tych jednostkach jest najwyższy w kraju.

Co roku zajmujemy wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach (4. uniwersytet w kraju wg Perspektyw 2020).

Jesteśmy 3. polską uczelnią najchętniej wybieraną przez zagranicznych studentów, a to znaczy, że na UWr studenci mogą spotkać studentów z różnych zakątków świata – w końcu Wrocław to miasto spotkań! Oprócz tego zajmujemy czołowe miejsce wśród polskich uczelni pod względem liczby studentów wyjeżdżających za granicę. Jako jedyni w Polsce należymy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, dzięki której nasi studenci wyjeżdżają do USA na stypendia naukowe.

Czy wiesz, że zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej zajmują 100 km bieżących półek? To odległość z Wrocławia do Opola!  A to nie wszystko, bo rocznie przybywa ich nawet 1 km bieżący. BUWr to 4 miliony woluminów, największy w Polsce i trzeci co do wielkości w Europie zbiór starych druków oraz największa w kraju kolekcja średniowiecznych rękopisów (pochodzących nawet z V wieku).

 
W
Władze
 
I
Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 
H
Historia
 
S
Studium Generale