Strona używa plików cookies więcej

Oferta dydaktyczna

Przez cały rok kalendarzowy SPJiK prowadzi:

  • dwutygodniowe kursy przygotowawcze i kursy semestralne dla studentów przyjeżdżających do Wrocławia w ramach programu Erasmus+ i innych wymian międzynarodowych,
  • lektoraty dla cudzoziemców, którzy wybrali studia licencjackie, magisterskie lub kształcenie w szkole doktorskiej na UWr,
  • roczne kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia w języku polskim,
  • intensywne kursy letnie,
  • indywidualne kursy języka polskiego dostosowane do potrzeb polskich i zagranicznych instytucji, np. kurs dla studentów z Mainzer Polonicum (Uniwersytet w Moguncji), kurs dla młodzieży z Obwodu Leningradzkiego (Rosja), kursy i warsztaty w ramach projektu „Polski jest fajny” we współpracy z Lehrerfortbildung am Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch (Niemcy)

Kursy odbywają się – w zależności od sytuacji – w formie tradycyjnej, mieszanej lub zdalnej. Więcej o kursach.

Egzamin państwowy z języka polskiego

Jako jeden z nielicznych ośrodków na Dolnym Śląsku SPJiK organizuje i przeprowadza egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego pod nadzorem Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzaminy cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że pomimo organizowania kilku ich edycji każdego roku, rezerwacje miejsc wyczerpują się w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Więcej o egzaminach.

Zespół

Nasi lektorzy to nie tylko świetni i doświadczeni dydaktycy, ale również specjaliści, którzy stale się rozwijają, poznając praktyczną i teoretyczną stronę takich zagadnień jak: nauczanie gramatyki w ujęciu funkcjonalnym i komunikacyjnym, typowe błędy popełniane przez cudzoziemców, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, nauczanie języka polskiego osób głuchoniemych i niedosłyszących, grzeczność językowa cudzoziemców, analiza podręczników dla obcokrajowców, nauczanie kultury polskiej. Dla naszych lektorów praca w SPJiK to nie tylko nauczanie języka, ale także wyjątkowa okazja do promowania Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kultury polskiej, Wrocławia i Dolnego Śląska.

Działalność badawczo-dydaktyczna

SPJiK to nowoczesny ośrodek dydaktyczno-naukowy, który wyróżnia się wpieraniem prac badawczych Zakładu Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej UWr. Jest miejscem umożliwiającym prowadzenie badań empirycznych wśród cudzoziemców oraz dającym wyjątkową możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom studiów magisterskich i podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, a także przygotowującym ich do odbycia stażu lektorskiego w zagranicznych placówkach.

Współpraca zagraniczna

SPJiK ma stały kontakt z wieloma ośrodkami naukowymi na całym świecie, organizuje staże dla swoich lektorów za granicą, a także zaprasza na wykłady gościnne polonistów i slawistów z różnych części Europy (m. in. z Lipska, Moguncji, Neapolu i Pawii).

Ze względu na swoje położenie geograficzne SPJiK często uczestniczy w projektach skupionych na realizowaniu wspólnej polityki językowej w regionach przygranicznych. Efektem tych projektów było m.in. napisanie zbioru zadań „Polski? Bardzo chętnie!” (2007) dla nauczycieli saksońskich przygotowujących się do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego oraz opracowanie podręcznika „ABC Polnisch” (2013), który został napisany z myślą o niemieckich gimnazjalistach. Podręczniki wydano we współpracy z Saksońską Agencją Oświatową w Görlitz. SPJiK współpracuje obecnie z Polskim Centrum Kompetencji i Koordynacji (KoKoPol) w Niemczech, prowadząc kursy języka polskiego i wykłady o polskiej kulturze.

Współpraca krajowa

SPJiK współpracuje m.in. z Wrocławskim Centrum Integracji (w ramach projektu „Wrocław na językach świata”), Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Zespołem Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Państwową Komisją do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).

Zainteresowanych działalnością SPJiK zachęcamy do sięgnięcia po publikację „40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka” (2014) oraz do Kwartalnika Polonicum nr 25 (2017), a także do poradnika metodycznego pt. „Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie”, napisanego przez autorki związane z SJPiK (ORE, Warszawa 2010).

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr

Dyrektor: dr hab. Anna Żurek
Zastępca dyrektora: mgr Marta Gołębiowska

KONTAKT
Pl. Nankiera 15b (pokój 6)
50-140 Wrocław
Tel. +48 71 3752570
E-mail sjpkc@uwr.edu.pl
www.sjpik.uni.wroc.pl
SPJiK na Facebooku