Strona używa plików cookies więcej

Pomagamy! / Wydarzenia

Szkolenie antymobbingowe 28.05 (10:30) [film]

To dla nas jako Uniwersytetu Wrocławskiego bardzo ważne. Istotne jest, by każdy pracownik i student czuł się na uczelni dobrze i bezpiecznie. By żadna ze stawianych przez niego granic nie była przekraczana. Każde zachowanie mające znamiona mobbingu spotka się z bezwzględną reakcją władz uczelni. Jak rozpoznać takie niewłaściwe i niebezpieczne zachowanie? Zapraszamy na szkolenie dotyczące przeciwdziałania mobbingowi w uczelni wyższej.

Szkolenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób – pracowników i doktorantów, którzy chcą dowiedzieć się:

  • jak rozpoznać mobbing i jakie są jego konsekwencje psychologiczne i społeczne;
  • jak sobie radzić z mobbingiem jako ofiara;
  • jak zachować się jako świadek mobbingu;
  • jak przeciwdziałać mobbingowi w środowisku pracy oraz grupie równieśniczej?

Szkolenie poprowadzi pani Anna Makowska, założycielka i prezeska Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego.

Szkolenie odbędzie się 28 maja (piątek) 2021 r. o godz. 10:30 na platformie TEAMS w ramach działań na rzecz Równy UWr prowadzonych przez Komisję ds. Równego Traktowania.

Zainteresowanych udziałem proszę o zgłoszenia na adres prorektor.projekty@uwr.edu.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 maja do godz. 15:00. Wszyscy zgłoszeni otrzymają link do spotkania. 

Czekamy na zgłoszenia na prorektor.projekty@uwr.edu.pl

Dodane przez: Agata Kreska

19 maja 2021

ostatnia modyfikacja: 19 maja 2021