Strona używa plików cookies więcej

Pomagamy! / Wydarzenia

Uniwersytet Wrocławski – równy i bezpieczny

Na uczelni działa rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, a także pełnomocnik rektora ds. bezpieczeństwa doktorantów i studentów. Przy wsparciu władz rektorskich i z pomocą pełnomocników wydziałowych, zadbali o to, by studenci, doktoranci i pracownicy UWr czuli się w naszej wspólnocie komfortowo. Dziś podsumowują mijający rok akademicki.

Dr Karolina Kremens, pełnomocniczka rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktoratów, mówi: – Staramy się zwracać uwagę na różne potrzeby studentów – zarówno bezpieczeństwo fizyczne (chodzi np. o ewakuacje z budynków), ale także bezpieczeństwo emocjonalne. Przygotowujemy stronę internetową dotyczącą pomocniczości. Tam studenci, doktoranci, ale także pracownicy znajdą informację, jakiej pomocy może im udzielić Uniwersytet Wrocławski. Chodzi zarówno o pomoc psychologiczną, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialności społecznej.

Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, dr Łukasz Prus, opowiada o uniwersyteckich procedurach antydyskryminacyjnych: – Stworzyliśmy instytucje wsparcia i eliminacji dyskryminacji i nierównego traktowania. Za tym idą procedury, instrumenty prawne i mechanizmy wspierające równe traktowanie. Gdzie możemy szukać wsparcia? Budujemy sieć wsparcia: Jest rzecznik, jest komisja ds równego traktowania, w której składzie są nie tylko profesorowie, ale także przedstawiciele studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych. Dodatkowo na każdym wydziale są pełnomocnicy ds. równego traktowania. Pomoc psychologiczną oferuje nasza poradnia psychologiczna, studenci mogą także zwrócić się do samorządu studenckiego.

Dr Kremens wyjaśnia: – Na wydziałach pełnomocnicy ds. równego traktowania współpracują z pełnomocnikami ds. bezpieczeństwa – wszystko po to, by osoby, które potrzebują wsparcia, mogły je znaleźć, bo nie zawsze możemy oddzielić kwestie bezpieczeństwa i dyskryminacji. Uniwersytet Wrocławski jest zarówno równy, jak i pomocny. Większość sytuacji trudnych, niekiedy dramatycznych, udaje się rozwiązać w sposób konsensualny, na drodze mediacji, bez konieczności odwoływania się do postępowania dyscyplinarnego, które czasem jest konieczne, natomiast w wielu przypadkach udaje się znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie w ramach sprawiedliwości naprawczej.

Dr Prus podkreśla: – W ramach tzw. sprawiedliwości naprawczej najważniejsza jest dla nas osoba pokrzywdzona. Kładziemy duży nacisk na podmiotowość i poufność. Dlaczego to jest ważne i potrzebne? Osoby, które sygnalizują nieprawidłowości, obawiają się, że to będzie miało wpływ na ich ocenę w toku nauczania czy zatrudnienia, odbioru w grupie. Dlatego też postępowania są poufne i nieformalne.

Pełnomocnicy podsumowują: – Z nadzieją patrzymy na październik 2021. Mamy nadzieję, że spotkamy się stacjonarnie w murach uczelni. Pamiętajcie, że zawsze będziemy służyć Wam wsparciem.

Dodane przez: Agata Kreska

8 lip 2021

ostatnia modyfikacja: 8 lip 2021