Strona używa plików cookies więcej

Wsparcie dla studentów

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą korzystać z następujących świadczeń:

 • stypendium socjalne (z możliwością jego zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki)
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi
 • stypendium rektora
 • stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

Szczegółowych informacji na temat świadczeń udzielają dziekanaty:

 • Wydział Filologiczny + 48 71 375 22 35
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych + 48 71 375 29 74
 • Wydział Nauk Społecznych
  – studenci + 48 71 375 50 86, 48 71 375 53 00, 48 71 375 52 99
  – doktoranci + 48 71 375 51 92
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii + 48 71 375 28 98
 • Wydział Matematyki i Informatyki + 48 71 375 78 90
 • Wydział Fizyki i Astronomii
  – studenci + 48 71 375 94 04
  – doktoranci + 48 71 375 92 56
 • Wydział Chemii + 48 71 375 72 92
 • Wydział Biotechnologii + 48 71 375 29 95
 • Wydział Nauk Biologicznych + 48 71 375 6231
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska + 48 71 375 92 75
 • Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska + 48 71 375 62 19

Przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej reguluje:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 470, z późn. zm.)
 • Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (w załączniku poniżej)