Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Wrocławski składa się z dziesięciu wydziałów: Wydziału Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Filologicznego, Wydziału Fizyki i Astronomii, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Nauk Biologicznych, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych i Międzywydziałowe studium Ochrony Środowiska.

Na wydziałach prowadzonych jest blisko 80 studiów I stopnia (licencjackich),  kierunki studiów inżynierskich, 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich i blisko 60 kierunków II stopnia (magisterskich).

Do wyboru jest również blisko 30 programów w języku angielskim.