Strona używa plików cookies więcej

Pomagamy! / Wydarzenia

Zapisy na III turę szczepień dla osób prowadzących zajęcia

Ruszyły zapisy w ramach III tury szczepień przeciwko COVID-19 dla osób prowadzących zajęcia ze studentami.

DLA KOGO?

  1. nauczycieli akademickich,
  2. doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami,
  3. osób prowadzących zajęcia ze studentami na podstawie umów cywilnoprawnych,

którzy nie dokonali rejestracji w poprzednich turach lub dokonali rejestracji na szczepienie, ale z przyczyn losowych nie mogli (nie mogą) stawić się na szczepienie w wyznaczonym terminie.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Zainteresowani szczepieniem przeciwko COVID-19 proszeni są o dokonanie rejestracji na szczepienie w dniach od 8 kwietnia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 9:00, za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod linkiem:https://old.uni.wroc.pl/covid-nauczyciele-akademiccy/.

Szczepienia przeciwko COVID-19 będą realizowane w dniu 11 kwietnia 2021 r. przez:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Skłodowskiej-Curie 50-52
50-369 Wrocław

WIĘCEJ INFORMACJI 

Uwaga! Nie ma możliwości zmiany raz wyznaczonego terminu szczepienia ani zmiany miejsca jego wykonania.

Potwierdzeniem zakwalifikowania Państwa do szczepienia przeciwko COVID-19 jest wygenerowane skierowanie, które znajdą Państwo na Indywidulanym Koncie Pacjenta dostępnym na stronie www.pacjent.gov.pl. Szczepienia realizowane będą w kolejności alfabetycznej osób zakwalifikowanych, a informacja o terminie i godzinie szczepienia (pierwszej i drugiej dawki) przekazywana będzie poprzez sms i e-mail na numer telefonu oraz adres e-mail podane w formularzu rejestracyjnym.

Na szczepienie przeciwko COVID-19 należy każdorazowo stawić się z dowodem osobistym oraz wydrukowanym i wypełnionym (w zakresie danych osobowych i pytań wstępnych) formularzem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Komunikatu znajdującego się poniżej wraz z informacjami o tym, jak należy przygotować się do szczepienia.

Wprowadzony został obowiązek informowania koordynatora ds. COVID-19 – Dyrektora Generalnego o fakcie rezygnacji ze szczepienia na adres e-mail: dyrektor.generalny@uwr.edu.pl.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. 71-375-24-89.

Dodane przez: Aleksandra Draus

8 kw. 2021

ostatnia modyfikacja: 9 kw. 2021