Strona używa plików cookies więcej

Pomagamy! / Wydarzenia

Zwycięska praca doktoranta psychologii

Doktorant z Instytutu Psychologii UWr, Michał Pieniak, zajął pierwsze miejsce w konkursie prac magisterskich i doktorskich „Otwarte Drzwi”, organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W pracy "Przekonania osób niewidomych i widzących na temat kompensacji sensorycznej” skupił się na zbadaniu potocznych koncepcji dotyczących zmian zachodzących w obrębie funkcjonowania zmysłów osób niewidomych.

Konkurs poświęcony jest niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym i społecznym, a tegoroczna XVII edycja objęta została honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Michał Pieniak wygrał w kategorii „kulturowe znaczenia niepełnosprawności” i otrzymał nagrodę w wysokości 6 000 zł. Promotorką nagrodzonej pracy jest dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek, prof. UWr, a przedstawione w pracy badania stanowią część projektu badawczego kierowanego przez dr Annę Oleszkiewicz w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS 2017/25/B/HS6/00561 („Rola deficytów wzrokowych i słuchowych w kształtowaniu relacji społecznych człowieka”).

Do konkursu zgłoszona została praca magisterska pt. „Przekonania osób niewidomych i widzących na temat kompensacji sensorycznej”. W pracy skupiono się na zbadaniu potocznych koncepcji dotyczących kompensacji sensorycznej, czyli zmian zachodzących w obrębie funkcjonowania zmysłów osób niewidomych. Pomimo przeprowadzenia wielu badań obejmujących obrazowanie pracy mózgu oraz pomiar obiektywnej wrażliwości zmysłowej, niewiele uwagi poświęcono społecznemu postrzeganiu tego zjawiska. W pracy przedstawione zostały wyniki dwóch badań przeprowadzonych wśród osób niewidomych i widzących. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno osoby niewidome, jak i widzące, podzielają przekonania o kompensacji sensorycznej następującej po utracie wzroku, a przekonania te manifestują się podczas oceniania wrażliwości zmysłów na poziomie własnej grupy, jak również podczas oceniania samego/samej siebie. Przeprowadzone badania niosą ze sobą implikacje praktyczne dla osób pracujących w systemie ochrony zdrowia. Przekonania o kompensacji sensorycznej mogą mieć znaczenie w kontekście klinicznym, przy ocenie stanu zdrowia pacjentów niewidomych. W przypadku braku czasu i środków na dokładną ewaluację wrażliwości sensorycznej lekarze polegają na subiektywnych ocenach funkcjonowania zmysłów. Powszechność przekonań o kompensacji sensorycznej może obciążać błędem prowadzony wywiad lekarski i ocenę wrażliwości zmysłów pacjenta, co stanowi niebezpieczeństwo spóźnionej lub nieprawidłowej diagnozy poważniejszego stanu medycznego, np. chorób neurodegeneracyjnych, których pierwszymi objawami może być utrata węchu.

Więcej o wynikach konkursu na stronie PFRON.

Laureatowi gratulujemy serdecznie i życzymy wielu kolejnych sukcesów naukowych!


Tekst pochodzi ze strony internetowej Instytutu Psychologii UWr.
Fot. Juliusz Migdziński

Dodane przez: Agata Kreska

23 cze 2021

ostatnia modyfikacja: 24 cze 2021